فلسفه تشريع زكاتفلسفه تشريع زکاتدر اين کتاب مهم فقهي نخست به مساله فلسفه تشريع زکات برخورد مي‏کنيم که علي (ع) در نهج‏البلاغه اشارت پر معني به آن فرموده است.

در يک جا مي‏فرمايد: «سوسو ايمانکم بالصدقه و حصنوا اموالکم بالزکات و ادفعوا امواج البلاء بالدعاء».

«ايمان خود را با صدقه تقويت کنيد و اموال خويش را با زکات از دستبرد دشمنان مصون داريد و امواج بلا را با دعا دفع کنيم.[1].

مي‏دانيم آنچه ثروتها را به باد مي‏دهد، و اصل مالکيت شخصي را متزلزل مي‏سازد، همان فاصله طبقاتي است و يکي از طرق مبارزه با آن مساله زکات است.

در عبارت ديگري مي‏فرمايد: «ان الزکات جعلت مع الصلاه قربانا لاهل السلام فمن اعطاها طيب النفس بها فانها تجعل له کفاره و من النار حجابا و وقايه».

زکات همراه نماز وسيله تقرب مسلمانان است و هر کس آن را از طيب نفس بپردازد کفاره گناهان او خواهد بود و حجاب و مانعي است از آتش دوزخ.[2].

در اينجا علي (ع) به بعد اخلاقي و فلسفي روحاني زکات اشاره مي‏کند در حالي که جمله قبل ناظر به فلسفه اجتماعي و اقتصادي زکات بود.

يا در جاي ديگر به نقش فوق‏العاده مهم زکات در تامين اجتماعي اشاره کرده مي‏فرمايد: «ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما منع غني و الله تعالي سائلهم عن ذلک».[3].

خداوند در اموال اغنيا غذاي فقرا را پيش بيني کرده است (که اگر حق الهي را دقيقا بپردازند يک گرسنه در سراسر جامعه انساني وجود نخواهد داشت) بنابراين هيچ فقيري

[صفحه 7]

گرسنه نمي‏شود مگر به خاطر وظيفه شناسي فرد بي نيازي، و خداوند آنها را از اين معني باز خواست مي‏کند».صفحه 7.

  1. وسائل الشيعه جلد 6 صفحه 7 حديث 16 (نهج‏البلاغه حکمت 146 ص 495).
  2. وسائل الشيعه جلد 6 صفحه 6 حديث 15 (نهج‏البلاغه حکمت 199 ص 317).
  3. وسائل الشيعه جلد 6 صفحه16 حديث 25 (نهج‏البلاغه حکمت 328 ص 533).